LYHYTKESTOINEN TYÖLLISTYMINEN JA TYÖTTÖMYYSTURVA

LUE TIEDOT KEVYTYRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVASTA

Voit työllistyä

  • tekemällä työsopimuksen suoraan työnantajan kanssa (yritys, yhdistys kotitalous)
  • tekemällä työsopimuksen henkilöstöpalveluyrityksen kanssa, jolloin työnsuorituspaikka on henkilöstöpalveluyrityksen käyttäjäasiakkaan osoittama. Palkkasi maksaa ja työnantajavelvollisuuksista vastaa henkilöstöpalveluyritys.
  • laskutuspalveluyrityksen kautta, jolloin vaihtoehtoja on useampi:

1) työsuhteisesti (työsopimus, sinulle maksetaan palkkaa ja olet palkansaaja)

2) toimeksiantosuhteisesti kevytyrittäjänä (laskutussopimus, saat työkorvausta, et tarvitse y-tunnusta)

3) sivutoimisena kevytyrittäjänä tai päätoimisena yrittäjänä (laskutussopimus, saat työkorvausta y-tunnukselle)

TE-toimisto ei arvioi yrittäjänä toimimisen työllistävyyttä, jos työskentely kestää yhdenjaksoisesti alle kaksi viikkoa. Kevytyrittäjillä tätä kestoa arvioidaan yksittäisten toimeksiantojen pituudella. Vaikka siis eri toimeksiannot seuraisivat toisiaan ilman päivänkään katkosta, kaksi viikkoa ei ylity, kunhan yksittäiset toimeksiannot jäävät kestoltaan alle kahteen viikkoon.

Mitä ja minne pitää ilmoittaa "työkeikoista"?

Jos olet TE-palveluissa työnhakijana ja työttömyysturvan piirissä (työtön, lomautettu tai muussa kuin kokoaikaisesti työssä ja esteetön lausunto työttömyysetuuden maksajalle on voimassa).

Tehdyt työpäivät ja saadut tulot ilmoitetaan aina työttömyysetuuden maksajalle (Työttömyyskassasi tai Kela).

Alle 2 viikon mittainen työkeikka

  • Työkeikoista ei tarvitse ilmoittaa TE-toimistolle.
  • Yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuutta ei arvioida eli TE-toimisto ei tee asiakkaalle selvityspyyntöä, ns. esteetön lausunto etuuden maksajalle säilyy

Yli 2 viikon mittainen työkeikka

  • Tehdyt työpäivät tulee ilmoittaa TE-toimistolle, kun työkeikan alkamispäivä on tiedossasi
  • Ilmoita tiedot ensisijaisesti TE-palveluiden Oma asiointipalvelussa

Lue lisää yrittäjän työttömyysturvasta tai soita Työttömyysturvaneuvontaan:

TE-palvelujen sivulta:

https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/jos_jaat_tyottomaksi/tyottomyysturva/yrittaja_tyottomyysturva/index.html

Työmarkkinatorilta:

https://kokeile.tyomarkkinatori.fi/Etusivu/Henkiloasiakkaat/Itsensa-tyollistaminen

Työttömyysturvaneuvonta puhelimitse 0295 020 701

Telephone Service in English 0295 020 713

Verottajan ohjeet kevytyrittäjälle:

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/perustaminen-ja-muutokset/uusi-yritys/kevytyritt%C3%A4j%C3%A4/